അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വാഹനങ്ങൾ - കരയിലൂടെ

Share it:

RELATED POSTS

വാഹനങ്ങളെ കരയിക്കൂടി പോകുന്നവ, വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നവ, ആകാശത്തിൽ കൂടി പോകുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം. 
അവയിൽ കരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ അറിയാം ...
1. കാളവണ്ടി 
2. കുതിരവണ്ടി 
3. ഒട്ടകവണ്ടി 
4. പോത്തുവണ്ടി 
5. സൈക്കിൾ 
6. കാർ 
7. ജീപ്പ് 
8. ലോറി 
9. ബസ് 
10. ടാങ്കർ ലോറി 
11. ട്രാക്ടർ 
12. ഓട്ടോറിക്ഷ 
13. പെട്ടി ഓട്ടോ 
14. വാൻ 
15. ജെ.സി.ബി 
16. ബുൾഡോസർ 
17. തീവണ്ടി 
18. ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ 
19. ഫയർ എൻജിൻ 
20. ക്രൈൻ 
21. സൈക്കിൾ റിക്ഷ 
21.യുദ്ധ ടാങ്കർ

കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളെ ചേർക്കാമെങ്കിൽ ചേർക്കൂ കൂട്ടുകാരെ.... 
Share it:

MAL1 U8

MAL2 U8Post A Comment:

0 comments: