അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

LSS General Knowledge Questions - 18

Mashhari
0
LSS പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പൊതുവിജ്ഞാനം. School Text പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവിജ്ഞാന മേഖലയെ നേരിടേണ്ടത്. ചില പൊതു വിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ...
1. ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ കാലിലെ വിരലുകളുടെ എണ്ണം?
Answer :- 2
2. കാൽപ്പാദങ്ങൾക്കിടയിൽ വച്ച് മുട്ട വിരിയിക്കുന്ന പക്ഷി?
Answer :- പെൻഗ്വിൻ
3. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ പറക്കുന്ന പക്ഷി?
Answer :- മൂങ്ങ
4. പാൽ ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള പക്ഷി?
Answer :- പ്രാവ്
5. ശബ്ദത്തിന്റെ തിരിച്ചു വരവ് ( പ്രതിധ്വനി) ഉപയോഗിച്ച് ഇര തേടുന്ന പക്ഷി?
Answer :- വവ്വൽ
6. കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി?
Answer :- കുയിൽ
7. തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി?
Answer :- പൊൻമാൻ
8. മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുന്ന ആൺപക്ഷി?
Answer :- എമു
9. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷി?
Answer :- ഹമ്മിങ് ബേർഡ്
10. ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി?
Answer :- ഒട്ടകപ്പക്ഷി

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !