അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

തെയ്യം, തിറ

Mashhari
0
തെയ്യം
ഗ്രാമീണ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തെയ്യവും തിറയും. വേഷത്തിൽ തന്നെ ദൈവമായി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് തെയ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. തെയ്യം കോലപ്രധാനമായ അനുഷ്ഠാന കലയാണ്. ദൈവം എന്നതിന്റെ തദ്‌ഭാവമാണ് തെയ്യം. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ കലയ്ക്ക് പ്രചാരമുണ്ട്.
തിറ
ദൈവപ്രീതിയ്ക്കുള്ള വേഷം കെട്ടി ആടലാണ് തിറ. തിറ ആട്ടപ്രധാനമായ അനുഷ്ഠാന കലയാണ്. ദേവതകളുടെ കോലം കെട്ടിയാടുന്ന ഗ്രാമീണ കലയാണിത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് തിറയാട്ടങ്ങൾ കൂടുതലായും ഉള്ളത്.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !