അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ചങ്ങാതിത്തത്ത - ത്സ

Mashhari
0
ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?
 • ത്സവം 
 • ത്സരം 
 • കാത്സ്യം 
 • ത്സ്യം 
 • ത്സല 
 • വാത്സല്യം 
വായിക്കാം
1. അപ്പു ഉത്സവം കാണാൻ അമ്പലത്തിൽ എത്തി.
2. രാമു മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തി.

  Post a Comment

  0Comments

  Post a Comment (0)

  #buttons=(Accept !) #days=(20)

  Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
  Accept !