ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

At the Seashore

Mashhari
0
READ NOW
One morning, Abin went to the seashore with his father. ‘Abin, sit here. I will be back soon.’ Abin’s father sailed away in a small boat for fishing. Abin sat on the shore waiting for his father.
Abin looked at the blue sea. He tried to count the boats. There were many. He began to dig a small pit in the sand. Waves came and filled it with water.
Hours passed. The fishing boats were coming back. He saw crows and kites flying close to the boats. The boats reached the shore and the fishermen filled their baskets with fish.
‘When will my father come back?’ Abin wondered.
NEW WORDS
# Sail =ജലയാത്ര ചെയ്യുക
# Dig =കുഴിക്കുക
# Pit = കുഴി
# Seadhore = കടൽത്തീരം
# Fishing =മീൻപിടുത്തം
# Count = എണ്ണുക
# Blue sea = നീലക്കടൽ
# Filled = നിറച്ചു
# Passed = കടന്നുപോയി
# Crows = കാക്കകൾ
# Kites = പരുന്തുകൾ
# Close = അരികെ
MALAYALAM MEANING
One morning, Abin went to the seashore with his father.
ഒരു ദിവസം രാവിലെ അബിൻ അച്ഛനോടൊപ്പം കടൽത്തീരത്തേക്ക് പോയി.
‘Abin, sit here. I will be back soon.’ Abin’s father sailed away in a small boat for fishing.
‘അബിൻ ഇവിടെ ഇരിക്ക്. ഞാൻ വേഗം വരാം.’ അബിന്റെ അച്ഛൻ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ കയറി.
Abin sat on the shore waiting for his father.
അബിൻ അച്ഛനെ കാത്ത് കരയിൽ ഇരുന്നു.
Abin looked at the blue sea.
അബിൻ നീലക്കടലിലേക്ക് നോക്കി.
He tried to count the boats.
അവൻ ബോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ ശ്രമിച്ചു.
There were many.
ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു.
(nextPage) He began to dig a small pit in the sand.
അവൻ മണലിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴി കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.
Waves came and filled it with water.
തിരമാലകൾ വന്ന് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചു.
Hours passed.
മണിക്കൂറുകൾ കടന്നുപോയി.
The fishing boats were coming back.
മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ തിരികെ വരികയായിരുന്നു.
He saw crows and kites flying close to the boats.
അവൻ ബോട്ടുകൾക്ക് സമീപം കാക്കകളും പരുന്തുകളും പറക്കുന്നത് കണ്ടു.
The boats reached the shore and the fishermen filled their baskets with fish.
ബോട്ടുകൾ തീരത്തെത്തി, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ കൊട്ട മത്സ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു.
‘When will my father come back?’ Abin wondered.
‘അച്ഛൻ എപ്പോ വരും?’ അബിൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.
SIMPLE QUESTIONS
01
Have you ever been to the seashore?
ANS :- Yes
02
Describe any of your visits to the seashore.
ANS :- Last week we went to Munambam beach. It was a sunday evening. There were hundreds of people on the seashore. We ran along the shore. Some of us wrote own names on the sand. The waves washed away the writing. We have seen children collecting shells and making sand house. We could see fishermen filling baskets with fresh fish. The sea was calm. Many children were flying kites. It was a lovely sight.

The Magic Ring - FULL CONTENT LISTS

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !