അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Republic Day Quiz Questions and Answers - 03 (Eng Medium)

Mashhari
0
Republic Day Quiz Questions and Answers in English is dedicated to students and Copetitive Examination aspirnts. This is the Third part of question series. More questions is included in the next post. Republic Day Quiz Questions and Answers - 01 Republic Day Quiz Questions and Answers - 02 Republic Day Quiz Questions and Answers - 03 Republic Day Quiz Questions and Answers - 04
31
India celebrated its first Republic Day in which year?
32
Where is the famous parade held on Republic Day?
33
India is officially known by which name?
34
National dance form of India?
35
Who composed the music for India's National Anthem Janaganamana?


36
In which raga is the national anthem Janganamana composed?
37
How many lions are inscribed on the national emblem of India?
38
Permissible time to hoist the national flag?
39
Where is the Ashoka Chakra (Ashokastambha) on the national flag adopted?
40
Which fabric is used to make the national flag?


41
Name of the official residence of the President?
42
Where is Rashtrapati Bhavan located?
43
Who takes the salute at the Republic Day Parade?
44
Who hoists the national flag in state capitals on Republic Day?
45
What is the shape of the national flag of India?
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !