എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ട്

RELATED POSTS

ശങ്കരൻകുട്ടി കുഞ്ഞിരാമൻ പൊറ്റെക്കാട്ട് എന്നതാണ് പൂർണ്ണ നാമം. 1913 മാര്‍ച്ച് 14-ന് കോഴിക്കോടു ജനിച്ചു. പിതാവ് കുഞ്ഞിരാമന്‍, മാതാവ് കിട്ടൂലി. നേപ്പാള്‍ യാത്ര, കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടില്‍, സിംഹഭൂമി, നൈല്‍ഡയറി, ലണ്ടന്‍ നോട്ട്ബുക്ക്, ഇന്തോനേഷ്യന്‍ ഡയറി, പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടില്‍, ബൊഹീമിയന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ബാലിദ്വീപ് എന്നിവ എസ്.കെ.പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ ലോകയാത്രകളുടെ ഫലമായി മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഈടുറ്റ സഞ്ചാരകൃതികളാണ്.
സഞ്ചാരകൃതികള്‍ക്കു പുറമേ നോവലുകള്‍, ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങള്‍, കാവ്യസമഹാരങ്ങള്‍, നാടകങ്ങള്‍ എന്നിവയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് പിറവി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന നോവലുകൾ :- മൂടുപടം, വിഷകന്യക, പ്രേമശിക്ഷ, ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ, ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ, കുരുമുളക്
പ്രധാന കഥകൾ :- ചന്ദ്രകാന്തം, രാജമല്ലി, പുള്ളിമാൻ, നിശാഗന്ധി, മേഘമാല, വൃന്ദാവനം, അന്തർവാഹിനി, വനകൗമുദി
കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ :- പ്രഭാതകാന്തി, സഞ്ചാരിയുടെ ഗീതങ്ങൾ, പ്രേമശില്പി
ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ 1961-ല്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡിനര്‍ഹമായി. ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ 1972-ല്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡിനും 1977-ല്‍ കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡിനും അര്‍ഹമായിട്ടുണ്ട്. 1980-ല്‍ എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്ട് ജ്ഞാനപീഠം അവാര്‍ഡു ജോതാവുമായി. എസ്.കെ യുടെ കൃതികള്‍ ഇതര ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലേക്കും വിദേശ ഭാഷകളിലേക്കും തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1982 ആഗ്സ്റ്റ് 6-ന് എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാട്ട് അന്തരിച്ചു.

MAL4 U7Post A Comment:

0 comments: