Second Term Examination Time Table 2022

Word of the Day - 139

Share it:

RELATED POSTS

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
MOVED = ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കുമാറ്റുക
1. She moved the ball toward the opponent's goal.
2. He moved his arm away from his face.
Share it:

Word of the DayPost A Comment:

0 comments: