Paddy fields | നെൽകൃഷി

Mashhari
0
The panchayat honoured the 6 paddy field committees which cultivated more than 20 acres. The amount of paddy they produced are given below :
PADDY FIELD AMOUNT OF PADDY
01 13 tons, 4 quintal
02 Fourteen thousand two hundred and eighteen kilograms
03 160 quintal, 63 kilogram
04 12 ton, 9 quintal, 8 kilogram
05 15 tons, 4 kilogram
06 11407 kilogram
PADDY FIELD AMOUNT OF PADDY TOTAL IN KG
01 13 tons, 4 quintal 13000 + 400 = 13400
02 Fourteen thousand two hundred and eighteen kilograms 14000 + 218 = 14218
03 160 quintal, 63 kilogram 16000 + 63 = 163063
04 12 ton, 9 quintal, 8 kilogram 12000 + 900 + 8 = 12908
05 15 tons, 4 kilogram 15000 + 4 = 15004
06 11407 kilogram 11400 + 7 = 11407
What is the total amount produced in kilograms?
13400 + 14218 + 16063 + 12908 + 15004 + 11407 = 83000
How many tons is it?
83000 KG = 83 TONS
Which field produced the most? How much is it?
PADDY FIELD NO - 3, 16063 KG
The committees were ranked according to production. The one ranked first was given a gift of 75000 rupees. Each of lower ranks got 10000 rupees less than the just higher one.
How much did each committee get?
PADDY FIELD NO AMOUNT OF PADDY GIFT AMOUNT
03 16,063 75,000
05 15,004 65,000
02 14,218 55,000
01 13,400 45,000
04 12,908 35,000
06 11,407 25,000
20 ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി നടത്തിയ 6 പാടശേഖര സമിതികളെ പഞ്ചായത്ത് ആദരിച്ചു. സമിതികൾ ഉല്പാദിപ്പിച്ച നെല്ലിൻറെ അളവ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
പാടശേഖരം നെല്ലിന്റെ അളവ്
01 13 ടൺ, 4 ക്വിന്റൽ
02 പതിന്നാലായിരത്തി ഇരുനൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോഗ്രാം
03 160 ക്വിന്റൽ, 63 കിലോഗ്രാം
04 12 ടൺ, 9 ക്വിന്റൽ, 8 കിലോഗ്രാം
05 15 ടൺ, 4 കിലോഗ്രാം
06 11407 കിലോഗ്രാം
പാടശേഖരം നെല്ലിന്റെ അളവ് ആകെ [കിലോഗ്രാമിൽ]
01 13 ടൺ, 4 ക്വിന്റൽ 13000 + 400 = 13400
02 പതിന്നാലായിരത്തി ഇരുനൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോഗ്രാം 14000 + 218 = 14218
03 160 ക്വിന്റൽ, 63 കിലോഗ്രാം 16000 + 63 = 163063
04 12 ടൺ, 9 ക്വിന്റൽ, 8 കിലോഗ്രാം 12000 + 900 + 8 = 12908
05 15 ടൺ, 4 കിലോഗ്രാം 15000 + 4 = 15004
06 11407 കിലോഗ്രാം 11400 + 7 = 11407
ആകെ ലഭിച്ച നെല്ലിന്റെ അളവ് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ്?
13400 + 14218 + 16063 + 12908 + 15004 + 11407 = 83000
അത് എത്ര ടൺ ആണ്?
83,000 കിലോഗ്രാം = 83 ടൺ
കൂടുതൽ നെല്ല് ലഭിച്ച പാടശേഖരസമിതി ഏത്? എത്ര?
3, 16,063 കിലോഗ്രാം
ഒന്നാമതെത്തിയ പാടശേഖരസമിതിക്ക് 75,000 രൂപയും തുടർന്നുവരുന്ന സ്ഥാനത്തുള്ള വയ്ക്ക് തൊട്ടുമുൻപിൽ അതിനേക്കാൾ പതിനായിരം രൂപ കുറച്ചുമായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് സമ്മാനം നൽകിയത്. ഓരോ പാടശേഖരസമിതിക്കും എത്ര രൂപ വീതം ലഭിച്ചു?
പാടശേഖരം ലഭിച്ച നെല്ലിന്റെ അളവ് സമ്മാന തുക
03 16,063 75,000
05 15,004 65,000
02 14,218 55,000
01 13,400 45,000
04 12,908 35,000
06 11,407 25,000
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !