അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Making a kitchen [പാചകപ്പുര കെട്ടാം ]

Mashhari
0

They need a big kitchen to make food.
Who are building the kitchen?
Giraffes, rabbits, parrots.
34 sticks are needed. They brought 18. How many more are needed?

34 = 20 + 14
18 = 10 + 8
..............
16 = 10 + 6
= 34 - 18 = 16
“A long one is needed at the top”-said the parrot.

കാവൽക്കാർക്ക് ആഹാരമുണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാചകപ്പുര വേണം.
പാചകപ്പുര കെട്ടുന്നത് ആരൊക്കെ?
ജിറാഫ്, മുയൽ, തത്ത
പാചകപ്പുര കെട്ടാൻ 34 കമ്പുകൾ വേണം. 18 എണ്ണം അവർ കൊണ്ട് വന്നു. ഇനി എത്ര എണ്ണം കൂടി വേണം?

34 = 20 + 14
18 = 10 + 8
..............
16 = 10 + 6
= 34 - 18 = 16
മുകളിൽ വയ്‌ക്കാൻ നീളമുള്ള കമ്പ് വേണം തത്ത വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !