അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

നെഹ്റുട്രോഫി വള്ളം കളി - പുതിയ പദങ്ങൾ

Mashhari
0
അക്ഷമരാവുക - ക്ഷമില്ലാത്തവരാവുക
അതിഥി - വിരുന്നുകാരൻ , വിരുന്നുകാരി
ആരവം - ശബ്ദം
മുഖരിതം - മുഴങ്ങുന്ന
നൗക - തോണി
ജയഘോഷം - ജയസൂചകമായ ആര്‍പ്പുവിളി
ഹര്‍ഷം - സന്തോഷം
നാന്ദി കുറിക്കുക - തുടക്കം കുറിക്കുക
ജലനൗക - വള്ളം
അഭൂതപൂര്‍വ്വം - മുമ്പ് ഇല്ലാത്തത്.
ആരവം - ശബ്ദം
അത്യന്തം - വളരെയധികം
തരംഗം - അല
സ്വതസ്സിദ്ധം - സ്വന്തമായുള്ള
സജ്ജമാകുക - തയാറാവുക , ഒരുങ്ങുക
അകമ്പടി - പിന്നാലെ
ഉപവിഷ്ടനാവുക - ഇരിക്കുക
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !