പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ - പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ

RELATED POSTS

വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ
കോളറ
ടൈഫോയിഡ്
എലിപ്പനി
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്
വയറുകടി
പോളിയോ മൈറ്റിസ്

വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ
ക്ഷയം
വസൂരി
ചിക്കൻ പോക്സ്
അഞ്ചോംപനി
ആന്ത്രോക്സ്
ഇൻഫ്ലൂവെൻസ
സാർസ്
മുണ്ടിനീര്
ഡിഫ്ത്തീരിയ
വില്ലൻചുമ
കോവിഡ് - 19
ജലദോഷം

പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മിൽ നിന്നും മറ്റാർക്കും പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുൽ നാം സ്വീകരിക്കണം. ചുമ്മക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തെറിക്കുന്ന സ്രവത്തിലൂടെ ജലദോഷം പകരാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജലദോഷമുള്ളപ്പോൾ കയ്യിൽ തൂവാല കരുതണം.
പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ
തലവേദന
പല്ലുവേദന
ചെവിവേദന
നെഞ്ചുവേദന
പ്രമേഹം
ക്യാൻസർ

Mal2 U3Post A Comment:

0 comments: