അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

സമയം മാറ്റിയെഴുതാം | Convert Times

Mashhari
0
മിനിറ്റിനെ സെക്കന്റ് ആക്കാം | Express the time in Seconds
മിനിറ്റ് | Minutes സെക്കന്റ് | Second
1 60
2 120
3 180
4 240
5 300
6 360
7 420
8 480
9 540
10 600
മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റാക്കി മാറ്റാം | Express the time in Minutes
മണിക്കൂർ | Hours മിനിറ്റ് | Minutes
1 60
2 120
3 180
4 240
5 300
6 360
7 420
8 480
9 540
10 600
11 660
12 720
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !