ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Paper Boat - Page 37

Mashhari
0
PICTURE DESCRIPTION
This is the picture of the bank of a stream. The water in the stream looks muddy. A girl is sitting near the stream. She is launching her paperboats. A boy is walking towards her. It is full of grass all around. We can see a few huts and coconut trees too. Birds are flying in the sky.
READ NOW
Anna gently walked towards the stream of muddy rain water. She bent a little and launched a paper boat. It sailed down the stream swiftly and proudly. She went on placing a number of paper boats in the stream. She was delighted. Suddenly, something horrible happened.
NEW WORDS
# Gently = മന്ദമായി,പതുക്കെ [Softly, Calmly]
He lifted the baby gently out of its crib.
# Muddy = ചെളിനിറഞ്ഞ
Don't bring those muddy boots inside.
# Bent = വളഞ്ഞു , കുനിഞ്ഞു
Bend - Bent - Bent
I bent down and picked up the coins lying on the road.
# A little = കുറച്ച്
There is a little water in the well. # Launched =വിക്ഷേപിക്കുക , വെള്ളത്തിലിറക്കി
The launch of the space shuttle was delayed for 24 hours because of bad weather.
# Sailed = വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു
The boat sailed down the coast.
# Stream = അരുവി
With one leap he crossed the stream. # Swiftly = വേഗത്തിൽ
Walking swiftly, he was at the office within minute. # Proudly = അഭിമാനത്തോടെ
He sat proudly astride her new motorbike.
# Went on = തുടർന്നു വന്നു
# Placing = വച്ചു
# Delighted = ആഹ്ലാദകരമായ
I was delighted at your news.
# Suddenly = പെട്ടെന്ന്
# Horrible = ഭീതിജനകമായ
That was a horribe thing to say.
MALAYALAM MEANING
Anna gently walked towards the stream of muddy rain water.
ചെളിയുള്ള മഴവെള്ളത്തിലേയ്ക്ക് അന്ന സാവകാശം ഇറങ്ങി.
She bent a little and launched a paper boat.
അവൾ അൽപം കുനിഞ്ഞു ഒരു കടലാസുതോണി വെള്ളത്തിലിറക്കി.
It sailed down the stream swiftly and proudly.
അത് ഒഴുക്കിനൊപ്പം താഴേക്ക് വളരെ വേഗതയിലും അഭിമാനത്തോടെയും ഒഴുകി.
She went on placing a number of paper boats in the stream.
അവൾ ആ അരുവിയിൽ ധാരാളം കടലാസുതോണികൾ ഇറക്കുന്നത് തുടർന്നു.
She was delighted.
അവൾ വളരെ സന്തോഷവതിയായിരുന്നു.
Suddenly, something horrible happened.
പെട്ടെന്ന് ഭീതിജനകമായ ഒരുകാര്യം സംഭവിച്ചു.
SIMPLE QUESTIONS
01. What could be the horrible thing?
Let's see
02. Who is that girl in this picture ?
Anna
03. What did Anna do there ?
She is launching paper boats in the stream.
04. How did the paper boat sail ?
The paper baot sailed down the stream swiftly and proudly.
05. How did Anna felt then ?
She was delighted.
06. Suddenly what happened there ?
Something horrible happened.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !