First Bell Class 2 Teacher's Note 11 August 2021

Mashhari
0

ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം കുട്ടികളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി കാസർഗോട്ടെ AJBS Yelkana യിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ.ജോസ് പ്രസാദ് സാർ എഴുതി തയാറാക്കുന്ന 'ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ' ഇന്ന് മുതൽ ഈ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം ക്‌ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അന്നന്നു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നോക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
11/08/2021
  *TEACHER'S NOTE*
Std 2. English - 12

Unit 1. Bruno, the Puppy
Today Nisha miss showed us some magic tricks. She took a tomato from her empty hat. Then she asked us some riddles.

Riddles
1. It is orange in colour.
Rabbits like it.
It is long and hard.
A: Carrot

2. It is round.
It is big.
It looks like a football.
It's name starts with the letter 'P'.
A: Pumpkin

 Can you make more riddles like this about vegetables? Then play with your friends and family members.

Vegetable Song
Carrot, Brinjal 
Tomato, Pumpkin
Vegetables Vegetables
Good for health

Beetroot, Chilli
Potato, Cabbage
Vegetables Vegetables
Good for health

Concept Map
Make a word web, write 'vegetables' in center. You can write the names of different kinds of vegetables in connection lines. You will get eight of them from the above song.

How many vegetables can you identify?
Brinjal (വഴുതനങ്ങ)
Pumpkin (മത്തങ്ങാ)
Potato (ഉരുളക്കിഴങ്ങ്)
Tomato (തക്കാളി)
Chilli (മുളക്)
Cabbage
Beetroot
Carrot

Now Bruno is at the vegetable shop. He saw there  many types of vegetables.

Bruno at vegetable shop (page 15)
Bruno ran into the vegetable shop.
ബ്രൂണോ പച്ചക്കറിക്കടയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി.
'Hi! A ball! Bruno kicked a potato. It went under a box. Then, he jumped onto a pumpkin. It started rolling.
'ഹി! ഒരു പന്ത്!' ബ്രൂണോ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ തൊഴിച്ചു. അത് ഒരു പെട്ടിക്കടിയിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അവൻ ഒരു മത്തങ്ങയുടെ മുകളിലേക്ക് ചാടിക്കയറി. അത് ഉരുളാൻ തുടങ്ങി.
'Hi! Red balls!' He climbed on a box of tomatoes. It fell down. Tomatoes scattered all over the floor.
'ഹി! യുവന്ന പന്തുകൾ!' അവൻ തക്കാളി നിറച്ച ഒരു പെട്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി. അത് താഴെ വീണു. തക്കാളികൾ നിലത്ത് ചിതറി വീണു.
'Hey, naughty dog! Get off from here.' The vegetable seller shouted and raised a stick. Bruno ran off.
'ഹേ, കുരുത്തം കെട്ട പട്ടീ! ഇവിടെ നിന്നു സ്ഥലം വിട്ടോ.' പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാരൻ ഒരു വടിയെടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്തു. ബ്രൂണോ ഓടിപ്പോയി.

                          Now Sachin and father reached there. They saw angry shop keeper with a stick in his hand.

Page 16
'The pup went away. I will kill him if he comes again. He messed up my shop.' The vegetable seller shouted angrily.
'നായ ദൂരെ പോയി. വീണ്ടും വന്നാൽ ഞാനതിനെ കൊല്ലും. അവൻ എൻ്റെ കട നാശമാക്കി.' പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരൻ ദേഷ്യത്തിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്തു.
'Look father, he beat my Bruno.' Sachin started crying.
'നോക്കച്ഛാ, അയാളെൻ്റെ ബ്രൂണോയെ തല്ലി.' സച്ചിൻ കരയാൻ തുടങ്ങി.
'My dear, don't cry. We will get him back.' Father patted him on the shoulder.
'മൈ ഡിയർ, കരയരുത്. നമുക്കവനെ  തിരികെ കിട്ടും.' അച്ഛൻ അവൻ്റെ മുതുകിൽ തലോടി.
It's getting late. Let's go home.'
'സമയം വൈകുന്നു. വീട്ടിൽ പോവാം.'

The Conversation (സംഭാഷണം).
Vegetable man (himself):The pup went away. I will kill him if he comes again. He messed up my shop.
Sachin:Look father, he beat my Bruno.
Father: My dear, don't cry. We will get him back. It's getting late. Let's go home.

Write this conversation on your note book, read, study and play this as a role play.
ഈ സംഭാഷണം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണം, വായിച്ച് പഠിക്കുകയും പറഞ്ഞ് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുക.

       Can you guess what are the thoughts of Sachin now? Try to write down.

 Write Sachin's Thoughts (page 24. Activity 6.)
(സച്ചിൻ്റെ ചിന്തകൾ)
- Oh! My dear Bruno! Where are you? Please come back.
- Did you eat something?
-
-

Add more sentences according to your imagination.
ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ ചേർക്കൂ.

Draw a Vegetable and write about it (page 25, activity 7)
(പച്ചക്കറിയുടെ ചിത്രം വരച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതൂ.)
 Draw a vegetable you like, write it's name below and write a few sentences about it.

Example: 
 I like tomato. Tomato is red in colour. It is small in size. It's taste is sour. Tomato is very soft. It used to make many dishes.

Project (page 26) (പ്രൊജക്ട് )

          You can take one week for completing this project work. Complete all columns. Draw or paste the pictures of more vegetables and write about them. Two examples are done for you in the text book.
ഈ പ്രൊജക്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി. എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണം. കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചോ ഒട്ടിച്ചോ ചേർത്ത് അവയേക്കുറിച്ച് എഴുതണം. രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Make a Vegetable Garden (ഒരു  പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കൂ.)

         Vegetables are good for our health. Most of the vegetables we bought from market are grown up by spraying pesticides.  This is harmful for our health.
              So all of you make a vegetable garden in your house premises. We can also save some money by doing so.

Your Class Teacher

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !