ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Two Ants - Activity 2 - 4

Mashhari
0
ACTIVITY - 2 [TEXT BOOK PAGE NUMBER 20]
Count the ants and write in the box.
ANSWER KEY
ACTIVITY - 3 [TEXT BOOK PAGE NUMBER 21]
Underline ant in the worlds given below.
Find the ant in giant.
Find the ant in pants.
Find the ant in elephant.
Find the ant in plant.
Find the ant in antenna.
ANSWER KEY
Find the ant in giant.
Find the ant in pants.
Find the ant in elephant.
Find the ant in plant.
Find the ant in antenna.
ACTIVITY - 3 [TEXT BOOK PAGE NUMBER 21]
Match the words with the pictures by drawing lines


ANSWER KEY

FULL CONTENT LEIST RELATED WITH THIS UNIT

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !