അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Can you complete it? | പൂർത്തിയാക്കാമോ?

Mashhari
0
Athira's father gave her a hundred rupee note.
Athira had a 1 rupee coin with her.
When 1 was added to 100, it became 101.
That is 100 + 1 = 101
Can you complete the table?

ആതിരയ്‌ക്ക് അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു 100 രൂപ നോട്ട് നൽകി.
അവളുടെ കൈവശം 1 രൂപ നാണയം ഉണ്ടായിരുന്നു.
100 നോട് 1 ചേർന്നപ്പോൾ നൂറ്റിയൊന്നായി 100 + 1 = 101
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാമോ?
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !