പഠിപ്പുര ക്ലാസ് റൂം Podcast

Share it:

RELATED POSTS

മനോരമയുടെ പഠിപ്പുര പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ടീച്ചറെയും കൂട്ടുകാരെയും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാം ക്‌ളാസിലെയും രണ്ടാം ക്‌ളാസിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം? പായിപ്ര ഗവൺമെന്റ് യു.പി സ്‌കൂൾ അധ്യാപകനായ കെ.എം.നൗഫൽ മാഷ് പറയുന്നത് കേൾക്കാം.
Share it:

PodcastsPost A Comment:

0 comments: