ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Baby Elephant - Page 102

Mashhari
0

READ NOW
The fairy heard the bird's cry. She waved the magic wand again. The bird's beautiful feathers turned into short brown fur.
A long tail appeared.
Sharp nails grew.
The little bird became a big lion.
I'm the king of the forest,' the lion roared.
NEW WORDS
# Appeared = പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു
# Grew = വളർന്നു
# Roared = അലറി
FIND
1. Now the baby elephant is a lion. What will he do now?
Let's see
MALAYALAM TRANSILATION
The fairy heard the bird's cry.
ദേവത പക്ഷിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടു.
She waved the magic wand again.
ദേവത മാന്ത്രികവടി വീണ്ടും വീശി.
The bird's beautiful feathers turned into short brown fur.
പക്ഷിയുടെ മനോഹരമായ തൂവലുകൾ തവിട്ട് നിറമുള്ള രോമങ്ങളായി മാറി
A long tail appeared.
ഒരു നീണ്ട വാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
Sharp nails grew.
മൂർച്ചയുള്ള നഖങ്ങൾ വളർന്നു.
The little bird became a big lion.
ആ ചെറിയ പക്ഷി ഒരു സിംഹമായി മാറി.
I'm the king of the forest,' the lion roared.
ഞാനാണ് കാട്ടിലെ രാജാവ്. സിംഹം അലറി
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !