അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Number Towers

Mashhari
0

1. 5 + 10 = 15
2. 10 + 15 = 25
3. 15 + 20 = 35
4. 15 + 25 = 40
5. 25 + 35 = 60
6. 40 + 60 = 100

1. 1 + 3 = 4
2. 3 + 5 = 8
3. 5 + 7 = 12
4. 7 + 9 = 16
5. 4 + 8 = 12
6. 8 + 12 = 20
7. 12 + 16 = 28
8. 12 + 20 = 32
9. 20 + 28 = 48
10. 32 + 48 = 80
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !