അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Coins and Notes | രൂപയും പൈസയും

Mashhari
0
In India we use 50 Paise, 1 Rupee, 2 Rupee , 5 Rupee and 10 Rupee Coins and 5 Rupee, 10 Rupee, 20 Rupee, 50 Rupee, 100 Rupee, 200 Rupee, 500 Rupee and 2000 Rupee Notes are using in our daily life we purchase the required things from a shop and pay money to the shopkeeper for the purchased thing. This Video Will Show you the Coins and Notes Images
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !