അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Beautiful Shapes (രൂപഭംഗി) Std 1 Maths Unit 8

Mashhari
0

മാമ്പഴം ഒക്കെ - ഉരുണ്ടിട്ട് 
ഇലകൾ കണ്ടോ - പരന്നിട്ട് 
പശുവിനെ നോക്കൂ - തടിച്ചിട്ട് 
പാമ്പ് ഒരു കേമൻ - നീണ്ടിട്ട് 
ആകൃതി ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ?
ചുറ്റിലും ഉള്ളത് കണ്ടെത്തൂ..
ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്?
# സൂര്യൻ 
# മല 
# മരം 
# .............
# .............
# .............
ഉരുണ്ടവ പരന്നവ തടിച്ചവ നീണ്ടവ
മാമ്പഴം
പന്ത്
സൂര്യൻ
ഇലകൾ പശു മാവ്
 പാമ്പ്
Mangoes are all round
Leaves are all flat
Look at the cow, it's fat
And the snake, it's long
So many shapes all around !
Take a look and find them out !
What are in the picture?
# Sun
# Mountain
# Tree
# .............
# .............
# .............
Rounded Flat Fat Long
Mango
Ball
Sun
Leaf Cow Snake
Mango Tree
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !