ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Class 2 Teacher's Note 22 February 2021

Mashhari
0
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം കുട്ടികളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി കാസർഗോട്ടെ AJBS Yelkana യിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ.ജോസ് പ്രസാദ് സാർ എഴുതി തയാറാക്കുന്ന 'ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് '. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം ക്‌ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അന്നന്നു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നോക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
TEACHER'S NOTE
STD 2. English - 43. The Jungle Fight
Today miss shown us her wrist bands and rings with animal faces and perform the fights from beginning. Giraffe was the winner of fourth fight. Now the bull come forward to fight with him.

Fight 5 (page 85)
Bull : Come, fight with me. (വരൂ, എന്നോട് പൊരുതൂ.)
Giraffe : Are you challenging me? I am the tallest. No one can beat me. (നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നോ? ഞാനാണ് ഉയരം കൂടിയവൻ. ആർക്കും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.)

The giraffe stepped forward. The bull butted his horns on the giraffe. The giraffe fell down and howled with pain. (ജിറാഫ് മുന്നോട്ടു വന്നു. കാള അവൻ്റെ കൊമ്പു കൊണ്ട് ജിറാഫിനെ കുത്തി. ജിറാഫ് വേദനിച്ച് കൂവിക്കൊണ്ട് താഴെ വീണു.)
 butted - കുത്തി
 horns - കൊമ്പുകൾ
 howled - നിലവിളിച്ചു
 pain - വേദന
 
Song
Come, fight with me
The bull shook his head
Are you challenging me
The giraffe asked
I am the tallest
No one can beat me
The bull butter his horns on the giraffe
The giraffe fell down and fall with pain
Hiya hiya hey hey
The giraffe is the winner!

Cloth Pin Puppets
Miss shown us cloth pin puppets of different animals. It is very interesting to watch when we pressing the pins, the animal mouth move open and close.
Try this and perform the dialogue too.

Fight 6 (page 86)
Bull : Come on... Who is the next fighter? (മുന്നോട്ട് വരൂ.. ആരാണ് അടുത്ത പോരാളി?)
Horse : I am here to fight with you. (നിന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്.)

The bull and the horse stood face to face. The bull rushed to the horse. The horse stepped aside. The horse kicked the bull on his belly. The bull fell down. (കാളയും കുതിരയും മുഖാമുഖം നിന്നു. കാള കുതിരയ്ക്കു നേരെ കുതിച്ചു. കുതിര ഒരു വശത്തേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. കുതിര കാളയുടെ വയറ്റത്ത് തൊഴിച്ചു. കാള മറിഞ്ഞു വീണു.)
bellowed - മുക്രയിട്ടു
neighed - ചിനച്ചു

Song
Come on, who is the next fighter?
I am here to fight with you
The bull and the horse stood face to face
The horse hit the bull on his belly
Ah! The bull fell down
Hiya hiya hey hey
The horse is the winner!

Find the sentences
Read and find out the sentences with the following words and write them in your note book
1. Bull
Example : The bull bellowed.
2. Horse 
Example : The horse neighed.
3. Bull and Horse
Example : The bull and the horse stood face to face.

Don't forget to read the story, perform fights, write new and confusing words in alphabet scrap book, by heart spelling and complete the table.

Whom will the horse fight with next? Let's wait till the next class.

Your Class Teacher

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !