ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 2 January 22 Follow Up Activities

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളും സംഘടനകളും തയാറാക്കിയ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ..ഇഷ്ടമുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാം...
Activity - 01
Activity - 02
Read the passage on your English Text Book Page Number 80 and send the audio to the teacher
Activity - 03
Find and Write
Find the following words and underline them in your English Text Book. Write these words in your English Note Book
# Drummer
# Beating
# Drum
# Announcement
# Pet
#Palace
# Elephant
# Horse
# Animals
Activity - 04
Let's Sing
Dum Dum Dum Dum
Dum Dum Dum Dum
Dum Dum Dum Dum
Dum Dum Dum Dum
The King wants a pet
Who is ready to come with me to the palace
I'm ready, I'm ready, I'm ready
All the animals came forward
Activity - 05
Complete the activity in your English Text Book Page Number 92

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !