ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 1 January 11 Follow Up Activities

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളും സംഘടനകളും തയാറാക്കിയ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ..ഇഷ്ടമുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകാം...
Activity - 1
Read the following and Write into your English Note Book.
Emy
Fat Cat
Room
Dish
Fat Fish
Back
Activity - 2
Find the Above Words and Underline it in your Textbook Page Number 60. 
Activity - 3
Read the following passage
Emy comes into the room. She opens the dish.
'A fat fish,' says the fat cat.
The dat cat jumps out of the mat.
'My mat, I'll get it back,' says the rat.
The rat jumps onto the mat.
Emy takes the fish out of the dish.
Activity - 1 (Match the Question and Answer) Write it in your Note Book.
What is in the dish? The fat cat.
Who jumps out of the mat? Opens the dish.
Who jumps onto the mat? The thin rat.
What does Emy do? A fat fish.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !