ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 4 December 03 Followup Activities and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
Activity - 1
One finger one finger
Turn, turn, turn
Turn to a worm
Crawl, crawl, crawl

Two finger two finger
Turn, turn, turn
Turn to a rabbit
Jump, jump, jump

Three finger three finger
Turn, turn, turn
Turn to a butterfly
Fly, fly, fly

Four finger four finger
Turn, turn, turn
Turn to a cat
Mow, meow, meow

Five finger five finger
Turn, turn, turn
Turn to a tiger
Grr.....grr...grr

Activity - 2
Do the activity 2 in your English Reader .
Read the following sentences. Write the word opposite in meaning to the word underlined, in the space provided. Complete the puzzle using these words.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !