അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Bird Sanctuaries in Kerala

Mashhari
0

Thattekkad Bird Sanctuary (Salim Ali Bird Sanctuary) 
# The first bird sanctuary in Kerala. Established in 1983 August 27.
# It is located at Kothamangalam in Ernakulam. 
# It is on the northern bank of the Periyar river.
# Salim Ali the internationally renowned ornithologist described this sanctuary as the richest bird habitat in India.  
# More than 300 species of birds are found here.

Kumarakom Bird Sanctuary (Vembanad Bird Sanctuary) 
# Kumarakom Bird Sanctuary is situated at Kumarakom in Kottayam. 
# It is on the banks of Vembanad Lake. 
# Developed in a rubber plantation as a bird sanctuary by Englishman George Alfred Baker. 
#  It was formerly known as Bakers estate . 
# It is a favourite place of migratory birds.

Mangalavanam Bird Sanctuary
# It is situated at the centre of Kochi. 
# It is often regarded as the green lungs of Kochi. 
# It has a major role in keeping the city’s air pollution under check.
# It is a nesting ground for many kind of resident and migratory birds. 
# The smallest bird sanctuary in Kerala. 

Kadalundi Bird Sanctuary
# The Kadalundi Bird Sanctuary lies in the Malappuram district.
# It spreads over a cluster of islands where the Kadalundippuzha flows in to the Arabian sea.
# Notable species found here are Whimbrels and Braminy kites. 

Pathiramanal 
# Pathiramanal is a small island in the middle of Vembanad lake in Alappuzha. 
# It is home to many rare varieties of migratory birds. 

Pakshipathalam 
# It is a bird sanctuary and tourist location in Wayanad.
# It is rich in bird diversity. 

Choolannur Peafowl Sanctuary 
# It is located in Palakkad. 
# It is famous for peacock
# Mayiladumpara, popularly is known as Choolannur Peafowl Sanctuary. 
# To honour the renowned ornithologist K.K Neelakandan the sanctuary was renamed as K.K Neelakandan memorial Peafowl Sanctuary. 
# It is dedicated to the memory of Sri K.K Neelakandan. 

Munderi Kadavu Bird Sanctuary 
# Munderi Kadavu Bird Sanctuary is a Biodiversity rich wetland area which is a suburb of Kannur. 
# This area is famous for migratory birds. 
# It is estimated that thousands of birds including around 60 species of migrant birds are present at Munderi Kadavu Bird Sanctuary.
# Munderi Kadavu describes the place as a ‘biodiversity treasure house. 
# This is the only place in Kerala, where one can find Greater Spotted Eagle and Garganey wild ducks abundantly.

Arippa 
# Arippa, the spectacular wooded high lands of the Western Ghats is located 52 Kms away from Trivandrum city. 
# Arippa is known for its diverse species of bird and wild life and is a renowned haunt for bird watchers. 
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !