ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 2 October 19 തുടർപ്രവർത്തനം and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
Activity -1
Sing this song adding more lines and send to your teacher.
Come on come on
Clap your hands
Come on come on
It's warm up time.

Come on come on
Stretch your hands
Come on come on
It's warm up time

Come on come on
Fold your hands
Come on come on
It's warm up time

.............................
.............................
..............................
..............................

Activity 2
Role play the conversation between Neem tree and little sparrows and write it in your My English World.

Activity -3
Look at the picture And read the text on English Reader Page Number 48
Find out the missing words from the text part
'Good morning ........... birds!’
The .............. tree ........................ the sparrows.
‘What a ..................... morning! Look out.’
The .............. tree ................ its branches.
‘Kee... kee... kee....’ The birds ................ out of their nest.
The sun’s ................... rays ............. the green leaves.

Activity - 5
Find the words given below and underline them in your English Reader. Write the words in your 'My English World' notebook.
 • Little birds
 • Neem tree
 • Greeted
 • Sparrows
 • Wonderful
 • Shook
 • Branches
 • Peeped
 • Nest
 • Bright
 • Touched
 • Green leaves
Activity -4
Kee kee kee
I am a little bird.
Give me shelter mango tree.
No no go far away

Kee kee kee
I am a little bird.
Give me shelter jackfruit tree.
No no go far away

Kee kee kee
I am a little bird.
Give me shelter coconut tree.
No no go far away

.............................
.............................
..............................
..............................

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !