അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

കുടകൾ പലതരം

Mashhari
0
കുട്ടികളേ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഉള്ള കുടകൾ നോക്കി അവയുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് ടീച്ചറോട് പറയാമോ?
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ ഉള്ള കുടകൾ ഒന്ന് കണ്ടാലോ?
താഴെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ... അവയുടെ പേരുകൾ നോട്ടുബുക്കിൽ എഴുതൂ..
ഇനി ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ?
കുട കുട കുട കുട നല്ലകുട
കുട കുട കുട കുട കറുത്തകുട
കുട കുട കുട കുട മഞ്ഞക്കുട
കുട കുട കുട കുട നീലക്കുട
.....................വലിയ കുട
......................ചെറിയ കുട
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !