അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Sen is on the Green Leaf...

Mashhari
0
Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Lalalala  lalalala  

Sen is on the Green Leaf
Ben is on the grass
Sen cry loudly geeee geeee geee
Sen is on the Green Leaf
Ben is on the grass
Sen cry loudly geeee geeee geee

Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Lalalala  lalalala 

Sen is on the Green Leaf
Ben is on the grass
Sen cry loudly help help help
Sen is on the Green Leaf
Ben is on the grass
Sen cry loudly help help help

Sen is on the Green Leaf
Ben is on the grass
Sen said dewdrop take me down
Sen is on the Green Leaf
Ben is on the grass
Sen said dewdrop take me down

Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Laaaaa  lalalala laaaa lalala 
Lalalala  lalalala 
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !