Roman Numbers | റോമൻ അക്കങ്ങൾ

Mashhari
0
Roman numerals are a numeral system that originated in ancient Rome.
പുരാതന റോമിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു സംഖ്യാ സംവിധാനമാണ് റോമൻ അക്കങ്ങൾ.
The Roman System for counting numbers uses seven letters.
അക്കങ്ങൾ എണ്ണുന്നതിനുള്ള റോമൻ സംവിധാനം ഏഴ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
It is based on the following symbols:
ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന ചിഹ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:
Repetition of numerals means addition. While I , X , C & M can be repeated. V, L & D cannot be repeated. No numeral can be repeated more than 3 times.
അക്കങ്ങളുടെ ആവർത്തനം എന്നത് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്നാണ്. I, X, C & M എന്നിവ ആവർത്തിച്ചു ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ V, L , D എന്നിവ ആവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു അക്കവും 3 തവണയിൽ കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കാനാവില്ല.
A smaller numeral written to the right of a numeral of greater value means addition.
Eg: VI = V + I [5 + 1 = 6]
Eg: LXX = L + X + X [50 + 10 + 10 = 70]
ഒരു സംഖ്യയുടെ വലതുവശത്ത് എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ വലിയ മൂല്യം എന്നാൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ഉദാ: VI = V + I [5 + 1 = 6]
ഉദാ: LXX = L + X + X [50 + 10 + 10 = 70]
A smaller numeral written to the left of a numeral of greater value means subtraction from the numeral placed after it.
( IVcan be read as "one less than five" and IX can be read as "one less than ten")
Eg: IV = V − I [5 − 1 = 4]
IX = X − I [10 − 1 = 9]
XL= L - X [50-10 =40]
XC = C -X [100-10=90]
വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇടതുവശത്ത് എഴുതിയ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ മൂല്യം എന്നാൽ അതിനു ശേഷം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അക്കത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
(IV "അഞ്ചിൽ താഴെ ഒന്ന്" എന്നും വായിക്കാം IX "പത്തിൽ ഒരു കുറവ്" എന്ന് വായിക്കാം)
ഉദാ: IV = V − I [5 − 1 = 4]
IX = X − I [10 − 1 = 9]
XL= L - X [50-10 =40]
XC = C -X [100-10=90]
I can only be subtracted from V, X.
V, X ൽ നിന്ന് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാനാകൂ.
X can only be subtracted from L , C.
L, C ൽ നിന്ന് മാത്രമേ കുറയ്ക്കാനാകൂ.
C can only be subtracted from D ,M.
D ,M എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ C - കുറയ്ക്കാനാകൂ.
V, L and D are never subtracted.
V, L, D എന്നിവ ഒരിക്കലും കുറയ്‌ക്കാൻ കഴിയില്ല.
Number Roman Number
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
20 XX
30 XXX
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
80 LXXX
90 XC
100 C
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D
600 DC
700 DCC
800 DCCC
900 CM
1000 M
Number Roman Number
15 = 10 + 5 X + V = XV
19 = 10 + 9 X + IX = XIX
20 = 10 + 10 X + X = XX
64 = 50 + 10 + 4 L + X + IV = LXIV
78 = 50 + 20 + 8 L + XX + VIII = LXXVII
99 = 90 + 9 XC = IX = XCIX
545 = 500 + 40+ 5 D + XL + V = DXLV
125 = 100 + 20 + 5 C + XX + V = CXXV
666 = 600 + 60 + 6 DC + LX + VI = DCLXVI
999 = 900 + 90 + 9 CM + XC + IX = CMXCIX
How to Convert to Roman Numerals | എങ്ങനെ റോമൻ നമ്പർ മാറ്റിയെഴുതാം
Break the number into Thousands, Hundreds, Tens and Ones, and write down each in turn.
തന്ന റോമൻ നമ്പറിനെ ആയിരങ്ങൾ, നൂറുകൾ, പത്തുകൾ, ഒന്നുകിൽ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതുക
1984 to Roman Numerals | 1984 -നെ റോമൻ അക്കത്തിലേക്ക് മാറ്റാം
Break 1984 into 1000, 900, 80 and 4, then do each conversion
1000 = M
900 = CM
80 = LXXX
4 = IV
1000 + 900 + 80 + 4 = 1984, so 1984 = MCMLXXXIV
1984 നെ 1000, 900, 80, 4 എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുക, തുടർന്ന് ഓരോ പരിവർത്തനവും ചെയ്യുക
1000 = M
900 = CM
80 = LXXX
4 = IV
1000 + 900 + 80 + 4 = 1984, അതിനാൽ 1984 = MCMLXXXIV
499 to Roman Numerals | 499 -നെ റോമൻ അക്കത്തിലേക്ക് മാറ്റാം
400=CD
90 = XC
9 = IX
400 + 90 + 9 = 499 = CDXCIX
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !