ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 3 July 14 (തുടർപ്രവർത്തനം)

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
Arrange the following number is ascending order [Smallest to Largest number]
താഴെകാണുന്ന സംഖ്യകളെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ [ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേയ്ക്ക്] എഴുതാം..
1. 40,20,10,50,30,60,90,70,80
..............................................
2. 110,120,160,170,180,190,140
..............................................
3. 100,200,500,600,400,300,700,800
..............................................
4. 525,742,320,150,450,620,250,
..............................................
5. 222,333,555,111,777,666,444,888
..............................................
Arrange the following number is descending order 
താഴെകാണുന്ന സംഖ്യകളെ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാം..
1. 40,20,10,50,30,60,90,70,80
..............................................
2. 110,120,160,170,180,190,140
..............................................
3. 100,200,500,600,400,300,700,800
..............................................
4. 525,742,320,150,450,620,250,
..............................................
5. 222,333,555,111,777,666,444,888
..............................................

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !