First Bell STD 1 July 21 (തുടർപ്രവർത്തനം)

RELATED POSTS

ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?

വീട് നല്ല വീട് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ പാട്ട് പാടാം 
സ്നേഹമുള്ള വീട്ടുകാർ എന്ന ഭാഗം ചെയ്യാം 

First Bell Follow UpPost A Comment:

0 comments: