അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Bruno, the Puppy - Page 13

Mashhari
0
Bruno went out from the park.. And he run along the road.
What you see in the picture?
Bruno is running behind a balloon man. He is holding so many balloons... red one blue one orange one , cartoon balloons, animal balloons...
Read The Following
‘Oh, how beautiful!’ Bruno looked at the balloons.
The balloons were bouncing up and down.
Bruno tried to catch them.
‘BANG!’ A balloon burst.
‘Bow... bow.’ Bruno ran away frightened.
New Words
Beautiful = മനോഹരമായ
Bouncing = കുതിക്കുന്നു
Catch = പിടിച്ചു
Burst = പൊട്ടിത്തെറിക്കുക
Bang = പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം / സ്ഫോടന ശബ്ദം
Frightened = പേടിച്ച
Answer Following
Why was Bruno Frightened?
It was frightened by the bang of the balloon.
MALAYALAM MEANING
'Oh, how beautiful!' Bruno looked at the balloons.
''ഓ, എത്ര മനോഹരം!'' ബ്രൂണോ ബലൂണുകളെ നോക്കി.
The balloons were bouncing up and down.
ബലൂണുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
Bruno tried to catch them.
ബ്രൂണോ അവയെ ചാടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
'BANG!' A balloon burst.
'ബാങ്ങ്!'ഒരു ബലൂൺ പൊട്ടി.
'Bow... bow.' Bruno ran away frightened.
'ബൗ... ബൗ.' ബ്രൂണോ പേടിച്ചോടി.
Bruno, the Puppy WORK SHEET
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !