അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

പത്ര വാർത്തയിൽ എന്തെല്ലാം?

Mashhari
0
പത്രവാർത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെക്കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • തലക്കെട്ട്
  • എവിടെ? ( സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം)
  • എന്ത് ? (നടന്ന സംഭവം എന്താണ് )
  • എപ്പോൾ? (സംഭവം നടന്നത് സമയം)
  • ആരെല്ലാം? (സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ)
  • എങ്ങനെ? (സംഭവം നടന്ന രീതി)
ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്രവാർത്ത തയ്യാറാക്കിയാലോ? 

പാഠഭാഗത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്രവാർത്ത ഉണ്ടാക്കൂ

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !