അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

സ്നേഹം താൻ ശക്തി - പുതിയ പദങ്ങൾ

Share it:

RELATED POSTS

സ്നേഹം താൻ ശക്തി എന്ന പാoഭാഗത്ത് വരുന്ന പുതിയ പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥവും
ക്ഷുഭിതൻ = കോപിച്ചവൻ 
ലാക്ക് = ലക്ഷ്യം
ശോഭ= ഭംഗി
അനുബന്ധം = കൂട്ടിച്ചേർത്തത്
ജഗത്ത് = ലോകം
പീഡ= ഉപദ്രവം
വസന്തം = പൂക്കാലം [ഋതുക്കളിൽ ഒന്ന്]
മൃദുലം = മർദവമുള്ളത്
അനുബന്ധം = കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 
തെറ്റാലി = കവണ
പൊഴിയുക = അടർന്നുവീഴുക 
വൃദ്ധി = വളർച്ച 
വ്യാഹതി = നിഷേധം, തടസ്സം 
കാരുണിപ്പ് = മുരടിപ്പ് 
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: