ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 3 June 23(തുടർപ്രവർത്തനം)

Mashhari
0

ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
1.Draw the picture of your pet animal and write a description about it . 
2. Collect the pictures of pet animals and paste it in 
your notebook .
3. Add more line
I am a dog .
 I am a dog.
 I can guard your house.
 I am a cat.
 I am a cat.
 I can catch the rats.
 I am a hen.
 I am a hen.
 I can give you eggs.
 I am a goat.
 I am a goat.
 I can give you milk.
..............................
..................................
.................................
4.Draw the picture of a puppy by the help of following picture.
5. Let’s sing a song.
There was a farmer
Who had a dog
Billu was his name
B-I-L-L-U , B-I-L-L-U
B-I-L-L-U
And Billu was his name.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !