അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

കണ്ണന്റെ അമ്മ - കണ്ണന്റെ കുസൃതികൾ

Mashhari
0
കണ്ണന്റെ അമ്മ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം  
കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു നടക്കുന്നത്. കണ്ണന്റെ കുസൃതിയാണ്. ഇതുപോലെ കണ്ണന്റെ മറ്റു കുസൃതികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തെഴുതാം 
  • തൈരുകലം എറിഞ്ഞു ഉടച്ചത് 
  • വെണ്ണ കട്ടുതിന്നുന്നത് 
  • നെയ്യപ്പം കട്ടുതിന്നുന്നത് 
  • പശുക്കിടാവിനെ കയറഴിച്ചു വിടുന്നത് 
  • ഉരൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത് 
  • ......................................
  • ......................................
  • .....................................
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !