അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

പല രുചികളിൽ പലഹാരങ്ങൾ

Mashhari
0
പലഹാരങ്ങൾ പല രുചികളിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നു. ആ രുചികൾ അനുസരിച്ചു അവയെ തരം തിരിക്കാം...
മധുരമുള്ളത് 
1. ജിലേബി
2. ലഡ്ഡു
3. ഉണ്ണിയപ്പം
4. ഹൽവ
5. ബോളി
6. കള്ളപ്പം
7. അപ്പം
8. പഴംപൊരി
9. പഴം നിറച്ചത്
10. കേക്ക് 
11. അച്ചപ്പം 
12. കുഴലപ്പം

എരിവുള്ളത് 
1. ഉള്ളിവട
2. പരിപ്പുവട
3. പക്കാവട
4. ഉഴുന്നുവട
5. മുളകുബജി
6. മൊട്ടബജി
7. മിസ്ച്ചർ
8. നുറുക്ക്
9. കട്ട് ലറ്റ്
10.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !