ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Star, Planet and Satellite [നക്ഷത്രം, ഗ്രഹം, ഉപഗ്രഹം ]

Mashhari
0
What are stars?
Stars are heavenly bodies that shine in the sky. They give off both heat and light as they burn. The closest star to Earth is the Sun.
The sunlight is scattered when it passes through the atmosphere at day time so we cannot see the stars at day time.
What are Planets?
Planets are heavenly bodies in the sky that revolve around the sun along a definite path. The earth is a planet. The eight planets in our solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.
There were nine planets. Scientist thought that Pluto was a planet because it revolves around the sun. But in 2006 they decided that Pluto should be called a dwarf planet.
What is Satellites?
Satellites are heavenly bodies that revolve around planets. The moon is the satellite of the earth.
What is the difference between the sun and the moon?
SUN MOON
A star A satellite
It provides heat and light. Moon only reflects the sunlight that falls on it.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !