അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം

RELATED POSTS

ഇന്ന് ജൂണ്‍ 21, ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം.
2014 ഡിസംബർ 11 ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമ്മേളന പ്രകാരം ഈ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു. ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്‌ട്ര യോഗാദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്. ഭാരതത്തിൽ ഉത്ഭവം കൊണ്ട യോഗ, ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ തലങ്ങളെ സ്പർശിച്ച്‌ ശരീരത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും മാറ്റം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഉത്തരായനാന്ത ദിവസമായ ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിനായി നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു - ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിലെ എറ്റവും നീണ്ട ദിനമായ ഇതിന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ജൂണ്‍ 21 അന്താരാഷ്ട്രയോഗ ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏഴാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമാണ് ഇന്ന് നമ്മള്‍ ആചരിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ജനറല്‍ അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തില്‍ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ല ജീവിതത്തിനും പ്രയോജനകരമാകുന്ന സമഗ്രമായ കര്‍മ്മ പദ്ധതിയാണ് യോഗ എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.193 അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളുള്ള ഐക്യരാഷ്ടസഭയില്‍ 177 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് എല്ലാ വര്‍ഷവും ജൂണ്‍ 21ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനമായി ആചരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.
യോഗ എന്നത് വെറും ഒരു വ്യായാമം മാത്രമല്ല; മറിച്ച് അനാവശ്യമായ ചിന്തകളില്‍ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനും, ക്രിയാത്മകമായി മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരുപ്രക്രിയ കൂടിയാണ്. ആരോഗ്യത്തിനും ജീവിത സൗഖ്യത്തിനുമായി പൗരാണിക ഭാരതം വരദാനമായി പകര്‍ന്നു നല്‍കിയ അറിവാണ് യോഗ. മനസിനെ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും യോഗ ഉത്തമമാണെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂളിൽ നടത്താവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ # യോഗ പരിശീലിക്കാം # യോഗ വീഡിയോ പ്രദർശനം # യോഗയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് # യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രരചനാ മത്സരം

Days to DoPost A Comment:

0 comments: