ചങ്ങാതിത്തത്ത - ഞ്ച

Mashhari
0
ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?
  • പഞ്ചസാര
  • സഞ്ചി
  • വഞ്ചി
  • കാഞ്ചി
  • ഇഞ്ചി

വായിക്കാം
1. അപ്പു പഞ്ചസാര വാങ്ങി.
2. സഞ്ചിയിൽ അരി ഇരിക്കുന്നു.
3. സഞ്ചു വഞ്ചി തുഴയുകയാണ്.
4. സുരേഷ് തോക്കിന്റെ കാഞ്ചി വലിച്ചു.
5. അമ്മ ഇഞ്ചി നടുന്നു.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !