അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Important Web Site Links

താഴെ ചില ആവശ്യമുള്ള വെബ് സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തരിക്കുന്നു. ഏവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയ ലിങ്കുകൾ സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഉൾപ്പെടുത്താം...
General Education Department
http://www.education.kerala.gov.in/
SSA , Kerala
http://ssakerala.in/home/home/home.php
IT@School
http://www.itschool.gov.in/ 
Schoolwiki
www.schoolwiki.in 
Samagra
https://samagra.kite.kerala.gov.in/ 
Sampoorna
https://sampoorna.kite.kerala.gov.in:446/ 
Sametham
https://sametham.kite.kerala.gov.in/ 
Samanwaya
https://samanwaya.kite.kerala.gov.in/ 
Mid Day Meal
http://www.mdms.kerala.gov.in/Logon.aspx 
School Scholarships
https://scholarship.itschool.gov.in/ 
Transfer and Postings
https://tandp.kite.kerala.gov.in/ 
Pareeksha Bhavan

http://keralapareekshabhavan.in/
കലോത്സവങ്ങൾ 
Sports Meet (കായികമേള)
http://schoolsports.in 
School Kalothsavam (സ്കൂൾ കലോത്സവം)
http://state.schoolkalolsavam.in 
Shastrothsavam (ശാസ്ത്രോത്സവം)
http://schoolsasthrolsavam.in
മറ്റു ലിങ്കുകൾ 
Higher Secondary Education Department
www.dhsekerala.gov.in
SCERT,Kerala
http://www.scert.kerala.gov.in/
VHSE Directorate
http://www.vhse.kerala.gov.in/
Right To Information
http://www.righttoinformation.gov.in/ 

National Portal Of India
http://india.gov.in/ 
Government of Kerala
http://kerala.gov.in/ 
Kerala Books
http://www.keralabooks.org/ 
KTDC
https://www.ktdc.com/
Agriculture Department
www.keralaagriculture.gov.in/ www.karshikakeralam.gov.in/ 
Finance Department
http://finance.kerala.gov.in/ 
Forest and Wild Life Department
http://www.forest.kerala.gov.in/ 
Kerala Police
http://keralapolice.org/ 
Science, Technology and Environment Department www.kscste.kerala.gov.in/ 
Income Tax Department and E-filling
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ലിങ്കുകൾ 
BBC CeBeBe
https://www.bbc.co.uk/cbeebies
British Council Learn English Kids
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

0 comments: