Word of the Day - 13 APRIL 2022

RELATED POSTS

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
ADDICT = പതിവാക്കുക, ശീലിക്കുക
[A person who cannot stop doing or using something. 1. I a chocolate addict.
ഞാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് അടിമയാണ്.

Word of the DayPost A Comment:

0 comments: