അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ഡയറിയിൽ എന്താക്കെ?

Mashhari
0
ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയറിയിൽ എഴുതാം.
- യാത്രകൾ
- കാഴ്ചകൾ
- അനുഭവങ്ങൾ
- സംഭവങ്ങൾ
- സന്തോഷം, സങ്കടം, ദേഷ്യം - വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എഴുതാം.
ഡയറി എഴുതാൻ മാത്രമായി ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഒരു മാതൃക കാണാം
ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ ഡയറി
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !