അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകർ [Freedom Fighters]

Mashhari
1
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച നായകന്മാരെ അറിയാം. അവരുടെ ചിത്രവും കൂടെ ചെറിയ വിവരണവും അടങ്ങുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചൊക്ലി ബ്ലോക്ക് റിസോർസ് സെന്റർ ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുവാൻ സഹായകമായ ഒന്നാണ് ഇത്.
Tags:

Post a Comment

1Comments

Post a Comment

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !