ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

അനുകൂലനങ്ങൾ | ADAPTATIONS

Mashhari
0
വിവിധ ജീവികളുടെ അനുകൂലനങ്ങൾ അറിയാം
CREATURE ADAPTATIONS
Duck Oily body ,webbed toes, beaks that are suitable to catch the prey from water and mud.
Crocodile Slimy body , suitable body shape to move in water , long tail and legs suitable to move in water and on land .
Water Snake Slippery body that helps to move in water and scaly body that helps to move on land.
Eagle sharp and curved claws that help in preying.
Crane Long legs, elongated and flexible neck, long and pointed beaks
Squirrel Sharp nails that help to climb trees.. The colour that is not immediately recognizable to enemy creatures.
woodpecker Nailed legs that help to climb on trees. Thick and strong beak
Cormorant Oily feathers, flexible neck, webbed feet.
Otter Thick waterproof fur , Webbed feet , excellent eyesight and long whiskers and their tails help them swim under water.
ജീവികൾ അനുകൂലനങ്ങൾ
താറാവ്  എണ്ണമയമുള്ള തൂവലുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ചെളിയിൽ നിന്നും ഇര തേടാൻ കഴിയുന്ന കൊക്കുകൾ ചർമ്മ ബന്ധിതമായ വിരലുകൾ
മുതല ജലസഞ്ചാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആകൃതി തുഴയാൻ കഴിയുന്ന നീണ്ട വാൽ
നീർക്കോലി വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വഴക്കമുള്ള ശരീരം . ഉരസ്സിലെ ശൽ ക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു .
പരുന്ത്  വളഞ്ഞു മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കുകൾ , ഇരയെ കോർത്തു പിടിക്കുന്നതിന് കൂർത്തു വളഞ്ഞ മൂർച്ചയേറിയ നഖങ്ങൾ
കൊക്ക്  നീളമേറിയ കാലുകൾ , നീളംകൂടിയ കഴുത്ത് , നീണ്ട കൂർത്ത കൊക്കുകൾ .
അണ്ണാൻ ൂർച്ചയേറിയ നഖങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു കയറാൻ സഹായിക്കുന്നു . ശത്രു ജീവികൾക്ക് പെട്ടെന്നു തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിറം
മരംകൊത്തി മരത്തിൽ കയറാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ നഖങ്ങളോടുകൂടിയ പാദങ്ങൾ , ബലമേറിയ കൊക്ക് ഇര തേടുന്നതിന് സഹായകമാണ
നീർകാക്ക എണ്ണമയമുള്ള തൂവലുകൾ . വഴക്കമുള്ള കഴുത്ത് . ചർമ്മബന്ധിതമായ പാദങ്ങൾ .
നീർനായ ചർമ്മ ബന്ധിതമായ പാദങ്ങൾ , എണ്ണമയമുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായ രോമങ്ങൾ , മികച്ച കാഴ്ചശക്തി , ജലസഞ്ചാരത്തിനനുയോജ്യമായ നീളമേറിയ വാൽ
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !