അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Near Far | അടുത്ത് അകലെ

Mashhari
0

Near - അടുത്ത്
Far - അകലെ

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അടുത്തും അകലെയും എന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അവ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം.. ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടി വരുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അടുത്ത്, അകലെ എന്നിവ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്താം..
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !