അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം സ്കൂളിൽ..

Mashhari
0
ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ചില പരിപാടികൾ
1- വൃക്ഷതൈകൾ നടൽ OR നട്ട തൈകളുടെ വളർച്ച ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാൻ പറയാം
2- പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം
3- വീട് ശുചികരണം/ ഡ്രൈ ഡെ ആചരണം
4- പരിസ്ഥിതി ദിന പ്രശ്നോത്തരി
5- ഞാൻ നട്ട മരം കുറിപ്പ്
6- സസ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്ന വീഡിയോ/ഓഡിയോ/എഴുതിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക
7- ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട സസ്യത്തെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ്
8- മരം വളർച്ച നിരീക്ഷിച്ച് കുറിപ്പ്
9- പോസ്റ്റർ നിർമ്മാണം
10- മുദ്രാഗീതം അവതരണം
11- പരിസ്ഥിതി ദിനം പ്രസംഗം
12. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുമായുള്ള അനുഭവം പങ്കിടൽ

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !