ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Class 2 Teacher's Note 07 January 2021

Mashhari
0
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം കുട്ടികളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി കാസർഗോട്ടെ AJBS Yelkana യിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ.ജോസ് പ്രസാദ് സാർ എഴുതി തയാറാക്കുന്ന 'ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ' ഇന്ന് മുതൽ ഈ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം ക്‌ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അന്നന്നു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നോക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
Today Akash sir came with a surprise. Two cute little birds! Sir taught us a melodious rhyme also.

Rhyme
Once I saw some little birds
E - I - E - I - O
The little birds come hop hop hop
E - I - E - I - O
Here they hop, there they hop
Here hop there hop
Everywhere hop hop.
Sing the song and enjoy.

Story 
Then sir said an interesting story of a baby bird. Do you like the way, the mother bird and father bird save their little one? Listen the story many times and try to say the story in your own sentences.

Summary
Sir briefly described the summary of the unit 'the mother tree'.
There is a nest on a neem tree. Three little sparrows and their mother lived there. When mother sparrow gone out for collecting food, fire grabbed the forest. 
Little sparrows are in danger. Neem tree begged to the fire to stop but no use. Then she requested the wind for help. Wind approached the clouds and clouds poured rain and put out the fire. Everyone become happy.

My Leaf Album
It was your project work given weeks before. Today sir shown us a model done by a student like you. There are 11 leaves in the album. They were ;
1. Jackfruit
2. Mango
3. Guava (പേര)
4. Pepper (കുരുമുളക് )
5. Cashew (കശുമാവ്)
6. Hibiscus (ചെമ്പരത്തി)
7. Rose
8. Ginger (ഇഞ്ചി)
9. Bamboo (മുള)
10. Tulsi
11. Lemon tree (നാരകം)

Picture Album
Then sir shown us a beautiful picture album with the pictures from the story. There were 14 pictures in the album.
1. The birds are peeping out of the nest
2. Valley
3. Mother sparrow in the valley
4. The mother sparrow is plucking a bunch of cherries
5. Smoke is rising at a distance
6. The fire is eating up the forest
7. Fire grabbed everywhere
8. The fire is eating up the neem tree
9. The little birds think about their mother
10. The wind blows
11. The cloud is here to help
12. The rain started pouring down
13. Mother sparrow is back
14. The forest after fire and rain

Collect or draw some pictures and try to make an album like this.

Your Class Teacher

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !